Strona główna > Oferta

Oferta

Sporządzamy wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym między innymi:

  • nieruchomości handlowych,
  • nieruchomości biurowych,
  • nieruchomości mieszkalnych,
  • nieruchomości przemysłowych,
  • nieruchomości rolnych,
  • nieruchomości leśnych,
  • nieruchomości nietypowych (mienie zabużańskie),
  • gruntów inwestycyjnych,
  • i innych.

Wykonujemy ponadto:

  • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów,
  • analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • ekspertyzy bankowo-hipoteczne wartości nieruchomości,
  • analizy trendów w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości,
  • inwentaryzacje budynków i lokali,
  • i innych.

Celem każdej wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla jakiegoś powodu. Wynikają one zarówno z przepisów prawa jak i podejmowania poważnych decyzji dotyczących nieruchomości. Przepisy określają obowiązek sporządzenia wycen przede wszystkim dla ochrony interesów Skarbu Pastwa i jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczoznawca majątkowy Olsztyn.

Wyceniamy nieruchomości dla celów:

  • kredytowych (wyceny dla potrzeb bankowych),
  • inwestycyjnych,
  • ubezpieczeniowych,
  • odszkodowawczych (wywłaszczone nieruchomości),
  • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości,
  • negocjacji ceny (zakupu, sprzedaży),
  • sprawozdań finansowych,
  • związanych ze spadkami (darowiznami), podziałami majątku itp.,
  • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych, opłat za użytkowanie wieczyste,
  • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
  • ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • indywidualnego inwestora,
  • inne.

Świadczymy usługi na zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Klientami biura są między innymi:

  • przedsiębiorstwa,
  • urzędy gmin i miast,
  • podmioty reprezentujące Skarb Państwa (np. Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego),
  • klienci indywidualni,
  • banki,
  • deweloperzy,
  • syndycy masy upadłościowej,
  • gruntów inwestycyjnych,
  • komornicy,
  • sądy.

Koszt świadczenia usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie szeregu czynników takich jak np.:

  • rodzaj nieruchomości,
  • cel i zakres wyceny,
  • położenie nieruchomości,
  • termin realizacji opracowania.

Wycena nieruchomości i operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawcę majątkowego w Olsztynie